Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Az elveszett tudás - Egyiptom piramisai

2011.08.06

 

Az egyiptomi piramisokkal kapcsolatos számtalan rejtély két fő kérdés köré csoportosítható. Mi célból építették őket? No, meg hogyan?

 

pyramidinterior.jpg

 

Csak a rend kedvéért fussunk végig az egyébként mindannyiunk által ismert tudományos magyarázatokon és a nekik feszülő ellenérveken.
A piramisok célját illetően általánosan elfogadott álláspont, hogy a fáraók temetkezési helyeként épültek, növelve és hirdetve uralkodói nagyságukat, továbbá eleget téve bizonyos vallási küldetésnek, amennyiben a Nap-imádó egyiptomiak szoláris jelképeként – mintegy hitvilági grádicsként szolgálva - megkönnyítették az elhalt király bejutását az örökléttel kecsegtető túlvilágba, a Duatba, és megadták a kezdőlökést ottani életének zavartalan kiteljesedéséhez.

A fentebbi célhatározásnak ellentmondani látszik az a tény, hogy egyik piramisban sem találták meg egyik építtető fáraó testét sem. Se Dzsószeré, se Sznofrué (pedig kettőt is építtetett Dahsurnál), se Khufué (Kheopszé), se Khepréné, se Mükerinoszé nincs meg. Amire két konvencionális meg egy meglepő magyarázat kínálkozik.
A konvencionálisak:
1. vagy nem oda temették őket,
2. vagy ellopták a holttesteket a sírrablók.

Ami az első esetet illeti, nehéz elképzelni, hogy a tízéveken át tartó, pénzt, fáradságot, emberéletet és szűzies erényességet (lásd alább Hérodotosz nyomozati eredményeit) nem kímélő építkezések végén valamennyi fáraó úgy döntött, hogy mégsem oda temetkezik. A sírrablást pedig Kákosy László ekként zárja ki Ré fiai c. könyvében:

„Ha a rablók megtalálták a bejáratot a Kheopsz-piramisba - mint láttuk, ez sem volt egyszerű -, a felvezető folyosóba már nem juthattak be, az óriási gránittömbök miatt. A munkások kijutására készített vágat volt az egyetlen út, ahol fel lehetett mászni a nagy galériához. Ez a vágat nem közvetlenül éri el a levezető folyosót, hanem mellette egy kis fülkében végződött. Ezt bizonyára szintén eltorlaszolták. A nagy galéria elérése után még három hatalmas, leereszthető kőlapot kellett elérni a sírkamra előterében. A Kheopsz piramisba tehát csak jól megszervezett, nagy létszámú kőtörő expedíció hatolhatott be; vésővel, kalapáccsal felszerelt kincsvadász bandák meg sem kísérelhették a benyomulást. Ilyen vállalkozást csak uralkodó vagy igen magas rangú személyiség irányíthatott. A feladat össze sem hasonlítható a masztabák és gyengébb piramisok kirablásával."

A harmadik, a meglepő magyarázat az lenne, hogy a piramisok nem temetkezési célokat szolgáltak.

A Nap-kultusz támasztotta piramisépítési igény elméletét megerősítik a hasonló dél-amerikai építmények. A maják és aztékok szintén a Napot imádták legfőbb istenükként, érthető hát, ha – ők is éles eszű nép lévén - valamilyen oknál fogva rájöttek, hogy istenük piramist akar. Apró folt csupán e teórián, hogy Jáva szigetén és Kína távoli tájain is épültek piramisok. Az azonban már több mint elgondolkodtató, hogy az óbirodalmi Egyiptomban, Imhotep és Dzsószer korában, az első, a szakkarai piramis építésének idején egészen biztosan nem Amonnak, nem Rének, és nem Amon-Rének, vagyis nem a Napistennek hódoltak, hanem a teljes és oszthatatlan Atumnak, az Egyistennek, és az ő kilenc leszármazottjának, köztük Ozirisznek és Ízisznek! Ők pedig az egyiptomi hitvilágban nem a Nap-kultuszt, hanem a csillaghitet képviselték! Az egyiptomiak evilági uralkodónak Ozirisz és Ízisz gyermekét, Hóruszt ismerték el.

A piramisok célját és értelmét a Nap-kultuszban meglelő elmélet feltehetően onnan származik, hogy a több piramist építő 4. dinasztiának három tagja is a nevébe illesztette Ré nevét: Ré-dzsedef, Khep-ré-n, és Menkau-ré, azaz Mükerinosz. 1994. elején azonban, 12 évnyi kutatómunka után egy bizonyos Robert Bauval nevű megszállott amatőr egyiptológus megdöbbentő elmélettel állt elő. Úgy találta, hogy a memphiszi régióban épült piramisok kivétel nélkül egy összefüggő, gondosan megtervezett ábra részei. Ezen ábra pedig nem más, mint az Orion csillagkép földi tükörképe. S valóban. A kezdeti bősz elutasítás után a memphiszi régióról készült légi felvételek igazolták ezt az Orion Misztériumnak nevezett elméletet.

 

ori.jpg


A piramisok építési módját illetően már eleve mutatkozik némi zavarodottság az egyiptológusok körében. Tény, hogy eléggé adathiányos forrásokra kell támaszkodniuk. Érthető Heribert Illig elkeseredése és értetlensége annak megállapításakor, hogy e 4 milliós társadalmat megmozgató grandiózus építkezésekről maguk az egyiptomiak semmiféle leírást, piramisszöveget vagy művészi megjelenítést nem hagytak maguk után. Jobb híján tehát az építés technológiájának felvázolásakor a kutatók Hérodotosz munkáira hagyatkoztak.

A Krisztus előtti 5. században Hérodotosz, a nagy utazó, a történetírás atyja Egyiptomba vetődvén kifaggatta az őslakosokat, vajon hogy a hét csodába készültek a piramisok. (100 piaszterért az egyiptomiak mindent tudnak, ezerért szemtanúkat is hoznak!) Megtudta például, hogy a párját ritkítóan gonosz Kheopsz a saját lányát kényszerítette prostitúcióra, és e drága, áldozatkész gyermek keresményéből fejezte be gízai piramisát. A lány – hogy önnön dicsőségét is biztosítsa, és a pénznek se keljen lába – minden kuncsaftjától azt kérte, hogy fizetségül egy-egy követ hozzanak neki. Ezekből a kövekből épült fel a következő nagy piramis is. Igen igéző teremtés lehetett, ha egy édes pásztoróra reményében 2,5 tonnás mészkő- és gránittömböket is hajlandók voltak magukkal cipelni a kéjre vágyó férfiak! És micsoda forgalmat bonyolíthatott le! Atyjának piramisába 2 millió ilyen tömböt építettek bele, húsz éven keresztül. Az napi 273,9 izzó szenvedélyű pásztoróra! Vagyis pásztorötperc...

Hérodotosz leírja továbbá, hogy a köveket fagerendákból készült emelőkkel juttatták a helyükre. Minden lépcsősoron volt egy ilyen gép, amellyel a következő lépcsősorra emelhették a meglehetős távolságból görgőkön vagy szánokon odavonszolt tömböket. Vagy nem így csinálták – írja maga Hérodotosz. Abban azonban egészen biztos, hogy Kheopsz piramisát az ún. maghéjas építési technológiával felülről lefelé építették: „Először a piramis legfelső részét készítették el, majd a lentebb lévő részeket, s utoljára a földön nyugvó legalsó lépcsőket.” (A görög-perzsa háború, 2. rész) A kövek megmunkálásához vas szerszámokat használtak!

A fentebbi módhatározás igazi próbaköve a megismételhetőség, ebben nagyjából-egészéből teljes az egyetértés. Számtalan kísérlet történt a piramisépítés rekonstruálására korabeli eszközökkel, melyek között – ezt ne feledjük el – a történettudomány mai álláspontja szerint semmiképpen sem szerepelhettek vasszerszámok, lévén, hogy akkoriban az emberiség a rézkorszakot taposta.

Haase a szállítás problémájánál elakadt, prof. Rainer Stadelmann ezt ugyan elvben megoldja, majd a tömbök egymásra rakásánál mindenféle rámpákat részesít előnyben, de a piramis utolsó negyven métere rajta is kifog. „Hogy azt miként építették, nem tudjuk.” – vallja be a Kairói Német Régészeti Intézet igazgató professzora.

A japánok 1978-ban kívántak egy 20 méteres piramist építeni tanulmányozás céljából. Bár a kövek csak fele akkorák voltak, mint a Kheopsz-piramiséi, a Níluson való szállításuk megoldhatatlan problémát jelentett: a berakodásnál azonnal el kellett találni a hajó súlypontját, különben a jármű felborult és elsüllyedt.

1994-ben Mark Lehner egy hat (!) méteres piramist épített a televízió közvetítése mellett. Lehner mindössze 300 kilopondos piramidionját 15 ember egyszerűen ráemelte a piramisra. Kész, győzelem! Nincs megválaszolatlan kérdés!

2000-2001-ben a magyar Sörös István geodéta, villanyszerelő és balatoni hajós furcsálta, hogy a modern eszközökkel is nehézségeket okozó vízszinzetést az egyiptomiak milyen precízen oldották meg. Törte a fejét, hogyan lehetséges ez, majd egészen egyéni ötlettel lepte meg a tudósvilágot. Elképzelése szerint ugyanis a piramisokat elárasztásos módszerrel építették, vagyis a Nílus vizét mesterséges csatornákon az építkezés helyére vezették, zsilipekkel felduzzasztották, majd úszódarukkal a köveket a helyükre emelték. Eredeti gondolat, melynek lényege, hogy a piramisok körötti vízzáró fal egyfajta szakaszolóként működött. Ezen át juttatták a vizet a piramis alatt húzódó, eleve is szűk járatokba, majd súlyos tárgyakkal tovább szűkítve a járatokat kiszorították, vagyis felnyomták a bennük lévő vizet, így gyakorlatilag egy hidraulikus emelőt kaptak, amellyel mintegy "fellebegtették" a 2,5 tonnás köveket. Ezen elmélet átgondolása világszerte folyamatban van, bizonyítéknak a szerző véleménye szerint is a súlyok előkerülését lehetne tekinteni. Ilyenek azonban egyelőre nincsenek. A szakkarai piramis bonyolult járatrendszerében például nem súlyokat, hanem hihetetlen mennyiségű cserépedényt találtak, mielőtt a további kutatások elől végképp lezárták volna.

A németországi Kyborg Institute bioenergetikából doktorált kutatója nem is konkrétan az építés módját próbálta rekonstruálni, inkább arra volt kíváncsi, milyen  - sejthetően természetfölötti – fizikai hatás elérése lebegett az építők szeme előtt. A maga nyolc méteres piramisának megépítése közben tapasztalt személyes élményéről így ír:

„Miután a keretek készen voltak, amik a piramis lábai körül vannak, elkezdtem érezni az energiamezõt, ami felépült. Ez még nem volt nagyon erõs, de hirtelen egy másik energiakoncentráció lépett fel! Egy más rezgéshullámot lehetett érezni. Hozzá kell tenni, hogy az elsõ energiapiramisnál a szögméret még nem volt teljesen helyes. A következõ napokban és hetekben az energiamezõ egyre erõsebb lett. Az az érzésem keletkezett, hogy egy csatornát alakítottam ki, amin keresztül itt a piramisból egy bizonyos energia árad ki. Ezt az erõmezõt hamarosan optikailag is észleltem. Ez egy csiga alakú ködféleséghez hasonlít, ami a piramis középsõ szintjén terjed minden irányba szét. Az energiaáramlás megdöbbentõen egy fehéres színű, csiga alakú ködfelhõre hasonlít. Ez párosul még egy fénysugárral, ami a tengelyen függõlegesen áthatol és az égig ér.”

 

Ez lenne tehát a cél? Könnyen lehet. Az egyiptomi nyelvben ugyanis a piramist jelölő „Mer” szó lebegést jelent.

Vagy Stephen Hawking felvetése a valószínűbb magyarázat? Hawking elméleti fizikus, matematikus és kozmológus. Őt a piramisok roppant tömege ragadta meg, és nem tudta elhessegetni magától a gondolatot, hogy a tömegvonzásnak köze lehet az építkezés céljához. Einstein óta közismert, hogy a roppant nagy tömegű objektumok nem csupán magukhoz vonzanak mindent, de le is lassítják a dolgokat. Még az Időt is. Hawking úgy számol, hogy a piramisok tövében álló megfigyelő a távolban nyüzsgő emberek mozgását gyorsabbnak látja, mint azok az övét. Időgép lenne hát a piramis? Sajnos, nem az. Egy piramisnyi kőtömeg elenyészően csekély mértékben lassítja az idő múlását, Ahhoz, hogy időutazást tehessünk, mai ismereteink szerint egy fekete lyuk tömegű objektumra van szükség. Ez a hihetetlenül sűrű, a fény foglyul ejtésére is képes, beláthatatlan mértékű tömeg csak a kozmoszban fordul elő, sokmilliárd fényévnyi távolságra tőlünk. Mondhatjuk, szerencsénkre.

Vajon az első piramis építője többet tudott a kozmoszról, az Univerzumról, a természet törvényeiről, mint ma bárki?

Ha közelebb akarunk kerülni a piramisépítés céljához, alighanem tüzetesen meg kell ismerkednünk a tervezőjével. Tudjuk, ki volt az első, aki piramist épített. Úgy hívták: Imhotep.

 

Imhotep – Tudós vagy Mágus?

A tudásszomjukat és kalandvágyukat moziba járással csillapító ifjak ma már jobbára csak a Múmia c. filmeposz gonosz, al- és túlvilági erőkkel cimboráló szereplője révén ismerik Imhotep nevét.

A filmbéli Imhotepben egy aluldimenzionált világ ellenérzése testesül meg mindazzal szemben, amit birtokolni és uralni szeretnénk, de a múlt félelmetes sötétjében elveszni látszik; kinyitjuk hát a szemünket, és pusztán az érzékszerveinkre bízva magunkat a 21. század szkeptikus gőgjével színezzük a mágus alakját babonás rettegéseink démoni hordozójává.

 

 

imhotep-statue.jpg


Ime, a történelmi Imhotep. Ugye, milyen más? Arcán szelídség, mosolyában megértés, nevében béke. Imhotep ugyanis azt jelenti: Aki békében közeledik.
De ki is volt ő a valóságban?
- A Krisztus előtt 2700. körül uralkodó Dzsószer (Netjerihet) fáraó barátja, főpapja, kancellárja.
- Az első - a szakkarai lépcsős - piramis tervezője és építésze, az építészet atyja.
- Az emberiség történelmének első, isteni rangra érdemesült orvosa.
- A világűr, az idő, a térfogat, és az energia attribútumait kutató természettudós.
- Isten létezésével, a halhatatlansággal, a tudat fejlődésével, a harmóniával és egyensúllyal foglalkozó filozófus.
- Történettudós. Platón szerint Atlantisz históriája Imhoteptől ered.
- Asztrológusként és asztronómusként ő készítette el az első rendszeres feljegyzéseket az éggömbről és az első térképeket a csillagképekről.
- Ő volt a Hórusz Szeme misztériumiskola megalapítója és főpapja. Az ősi, elsüllyedt szigetről Egyiptomba érkezett hét bölcs által alapított, és többek között az építkezések pontos helyét kijelölő Héliupoliszi Testvériség nevű társaság tagja, az egyiptomi írás, a hireoglifák megalkotója. Az ő tanai képezik a gnosztikusok, a templomosok, az illuminátusok, a rózsakeresztesek és a szabadkőművesek tudásának alapját…

A gazdag – és feltűnően hosszú – életutat bejáró Imhotepről csupán két dolgot nem tudunk: hogy honnan jött, és hogy hová lett.
Angol kutatók szerint Memphisz elővárosában, Ankhtowéban született, mások úgy vélik, Gebelein faluban látta meg a napvilágot, Thébától délre. Egyes források azt állítják, a suméroknál nevelkedett, szülei, Kanofer és Szeth-Nefertem feltehetően ott taníttatták. Felesége nevét is ismerjük: Apopi. Trachomájából (vakságot okozó fertőző betegség) férje gyógyította ki egy saját maga által készített antibakteriális kenőcs segítségével.
Imhotep túlélte barátját, a fáraót, sőt, bizonyos, hogy még a Dzsószert követő fáraónak, Szehemhetnek is szolgált, és épített piramist. Igaz, az befejezetlen maradt. Brit források szerint összesen négy fáraó mellett töltött be főpapi és főépítészi tisztséget.
Walter Brian Emery 1964. október 5-én látott hozzá Imhotep sírjának kereséséhez, de ezt a sírt még ma sem ismerjük, csupán annyit tudunk, hogy Imhotep „a nagy Dehanban nyugszik, a barlangban, amely oly kedves a szívének”. Ez valahol Szakkarában van, Dzsószer sírjától nem messze.

Dzsószer (Netjerihet=Tökéletes testű) és Imhotep (=Aki Békében Közeledik) elválaszthatatlan barátokká váltak, mely barátság a hét szűk esztendő legendájából eredeztethető. A Szehel szigeten talált ún. éhínség sztélén lejegyzett történet szerint a Nílus hét éven át nem áradt ki, így nem borította el a völgyet termékeny iszapjával, és így nem termett gabona sem. Ekkor Dzsószer hívatta Imhotep főpapot, hogy tanácsot kérjen. Imhotep a hermopoliszi Thot-templomban kikutatta, hogy Hnumtól, az 1. katarakta urától lehetne segítséget kérni, aki lábával vissza tudja tartani a folyó vizét. Dzsószernek még aznap megjelent álmában Hnum isten, aki panaszkodott, hogy hiába segíti Egyiptomot, templomai romba dőlnek, tiszteletére már rég nem épült új szentély. Imhotep ezért azt tanácsolta a királynak, hogy halmozzák el ajándékkal az istent. Másnap a király parancsot adott minden földművesnek, halásznak és vadásznak, hogy terményükből-zsákmányukból adjanak egy részt az istennek. Kevéssel ezután Hnum megjelent álmában, és a szárazság végét ígérte. Hogy ezt megköszönje, Dzsószer kötelezővé tette imádatát Alsó-Núbiáig minden vidéken, melyet a Nílus átszel. A Nílus attól fogva megáradt, az éhínség pedig véget ért. Dzsószer pedig - hálája jeléül -Imhotepet teljhatalmú miniszterelnökké nevezte ki.

Imhotep címei és hivatalai - Kákosy László nyomán - a következők voltak: az alsó-egyiptomi király pecsétőre, királyi kamarás, herceg, palota-elöljáró, a nézők legnagyobbja és szobrász. A „nézők legnagyobbja” a héliupoliszi főpap címe, a csillagok járásának figyelésére vonatkozik.

Imhotep alakjában nehéz a papi hivatalából meggazdagodó arrogáns törtetőt látnunk, sokkal inkább egy kifinomult és nagy tudású ember képe bontakozik ki előttünk, egy művelt és okos emberé, aki számos művet írt. Ezeket elveszettnek tartja a történettudomány. Ám a későbbi korok írnokai - kik halála után 50 évvel már istenként tisztelték Imhotepet, és minden írásukat neki ajánlották - szállóigeként emlegették Imhotep egy-egy mondását, melyek közül talán a legismertebb így hangzik: „Amint lent, úgy fent is.” E mondat fejezi ki Imhotep világképét, amely szerint a világ épp olyan fent, amilyen itt lent. Kinyilvánította az Univerzum törvényét: minden rezeg és mozog, semmi sem marad mozdulatlan. Minden mozog. Minden - rezeg!

Miközben úgy tartják, hogy Imhoteptől egyetlen sor sem maradt fenn, az egyiptomi írott könyvek közül a legnevezetesebbek Thot könyvei voltak, az ún. Hermész könyvek. Ezek hat tudományágat öleltek fel, és negyvenkét kötetből álltak. A kötetek többsége elveszett vagy megsemmisült. De - kimondani is szörnyű - mágiával és az okkultizmus egyéb feneségeivel foglalkozó titkos társaságok nagy becsben tartanak egy könyvet - a hozzá tartozó értelmező-megfejtő kulccsal együtt -, a Corpus Hermeticum-ot, Hermes Trismegistos, a Háromszor Nagy művét. Miután Imhotepet már a görögök Aszklépiosszal, a zseniális gyógyítóval azonosították, majd később, a kora középkorban elterjedt nézet azonosította az egyetemes tudással bíró Hermes Trismegisztosszal is, nem istentől elrugaszkodott gondolat, hogy a Corpus Hermeticum valójában Imhotep tanításait elemzi és interpretálja. Ezt mondja ki Hermes Trismegistos Tabula Smaragdinája:

"Verum est, certum et verissimum, quod est
superius, naturam habet inferioram et
ascendens naturam descendentis."

Vagyis:
"Kétség nélkül való, biztos és igaz,
hogy ami fent van, az megfelel annak, ami fent van,
és ami fent van, az megfelel annak, ami lent van."

E tanításokat azonban ma a „Titkos Tudomány”, az okkultizmus tárgykörébe szokás sorolni, és érthető módon méltatlannak ítéltettek tudományos vizsgálat körébe vonni. E felfogás szerint a Titkos Tudomány komolytalan és felkészületlen emberek fantazmagóriája, kik hiányos ismereteiket képzelődéssel egészítik ki. A Titkos Tudomány valójában nem is létezik. A besorolással kapcsolatban egyetlen ellenérv mégis támasztható.

A piramisépítés rendkívül bonyolult technológiai, szervezési, kivitelezési feladatait, amelyek elvben az egész társadalmat megmozgatták, vajon miért nem ábrázolták egyetlen képen sem, miért nem szól róluk egyetlen irat sem, egyetlen verssor sem? Nyilván tisztában voltak vele, hogy óriási, bravúros teljesítményt visznek véghez – ne tartották volna legalább annyira említésre méltónak, mint mondjuk a földműves panaszát, vagy a kádesi ütközetet? Miért titkolták azt a nagyszerű tudást, melynek eredményét 4000 éve áhitattal bámulja a világ, s csupán a kétezer évvel később arra járó Hérodotosz prekoncepcióiból kiindulva próbálhatja meg rekunstruálni az építési folyamatot?
Sikertelenül.

 

Úgy vélem, a fenti kérdéskörre egyetlen logikus magyarázat található, még ha nem tűnik is túl valószínűnek. Csak úgy oldható fel ez a végtelen titokzatosság, ha feltételezzük, hogy a piramisokat a nyilvánosság teljes kizárásával, rejtve, alig néhány ember (vagy emberszerű lény) építette a maiaknál jelentősen fejlettebb technológiával..Felhasznált irodalom:
Kákosy László: Ré fiai
Kákosy László: Az ókori Egyiptom története
Thabet Mona: Egyiptológiai tezaurusz
Szegő Iván Miklós: Milyen betegségeket gyógyított a világ első orvosa?
P. Szathmáry Károly: Az emberi mívelődés története
Győry Hedvig: Gyógyítók az ókori Egyiptomban
Tarr Bence: MER (Vallásfilozófiai Tanulmányok)
www.kyborg.institute.de
Heribert Illig-Franz Löhner: A Kheopsz-piramis
Hérodotosz történeti könyvei Ford.: Geréb József

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Helmet Heroes

(HelmetHeroes, 2018.09.05 18:56)

Helmet Heroes http://helmetheroes.games is a an enormously multiplayer duty playing video game in which you can join your online good friends and also check out regions and fight versus enemies.

It includes nearly 40 enemies, thousands of different tools, helmets, armor, and accessories. You could pick in between being a warrior, archer, wizard, or cowboy. Or if you would certainly such as, you could incorporate classes and also produce you possess mix. You can additionally double wield tools and use shields. There are a lot of special abilities to select from along with the capacity to let loose massive earth drinking energy degrees to excite other gamers as well as assist you knock via waves of opponents. In your downtime from battling, you can fish for over 40 different fish, or you can chop down trees to acquire wood to craft new tools. You could additionally purchase animals which will certainly aid you fight enemies and also you can even ride them!

Test, just a test

(eliali, 2018.09.04 11:40)

Hello. And Bye.

Мировые новости IT

(RaymondVom, 2018.08.31 14:57)

Приветствую всех! Класный у вас сайт!
Нашёл познавательное в сети:
http://enewz.ru/news/6128-kazahstan-poprosit-nedropolzovateley-uvelichit-v-2014g-dobychu-nefti.html [b] Казахстан попросит недропользователей увеличить в 2014г добычу нефти [/b]
http://enewz.ru/information-technology-it/22011-novyy-dizayn-kompanii-aeroflot-vyberut-sami-polzovateli.html
http://enewz.ru/news/2258-taas-yuryah-neftegazodobycha-otpravila-pervuyu-neft-v-nefteprovod-vsto.html
Ещё много интересного по теме нашел тут: [b] [/b] [url=http://enewz.ru/] [/url]

Test, just a test

(cynengefl, 2018.08.31 11:13)

Hello. And Bye.

Познавательная фотосессия

(Rolandnef, 2018.08.28 11:07)

Всем привет!
Нашел интересную информацию на этом сайте: http://himaan.ru :
http://himaan.ru/foto-prikoly-interesnoe/6091-festival-aerostatov-na-tayvane.html [b] Фестиваль аэростатов на Тайване [/b]
[url=http://himaan.ru/foto-prikoly-interesnoe/6988-hrabraya-vorona-pytaetsya-otognat-orla-ot-gnezda.html] Храбрая ворона пытается отогнать орла от гнезда [/url]
http://himaan.ru/foto-prikoly-interesnoe/3247-uillou-smit-v-cr-fashion-book.html

Агентлотто.com раскроет все тайны игры в Мировые лотереи. Рассчитываем возможность выпадения призовой комбинации.

(LottoAgema, 2018.08.23 05:06)

Как выиграть миллиард в одночасье без особого труда - тайны выигрыша.
Рассчитываем реальную вероятность выигрыша джекпота в Российские и Международные лотереи.
Раскрываем вопрос о добросовестности проведения лотерей, в принципе.

Есть ли возможность случайно оказаться победителем в лотерее и стать долларовым миллионером за один день?
В статье на сайте мы вычисляем, каковы же шансы сорвать джекпот у людей, решивших принять участие в мировые лотереи, с учётом различных лотерейных правил.

Но не стоит и забывать, что [url=http://www.agentlotto1.com/]призовой фонд в мировых лотереях[/url], где участвуют дополнительные шары, многократно превышают российские.
В заключение, обратите внимание на очень любопытный нюанс:
в подавляющем большинстве случаев один купленный билет (с одним игровым полем) не станет выигрышным, в нём не совпадут все цифры.
Играя в лотереи с бОльшим количеством игровых полей в билете, Вы тем самым увеличиваете вероятность выигрыша джекпота, второго приза, и более мелких призов.
Однако, не считайте, что хотя бы на один из участвующих лотерейных билетов не упадёт крупная сумма денег выигрыша, джекпота.
Здесь должен быть упомянут знаменитый «Парадокс лотереи».
Похоже, в лотерейных играх всё зависит не только от математических формул, но и от удачи игрока!

Test1

(CarrollPivof, 2018.08.21 15:31)

[url=https://test1test2test3.com]Test1234[/url]

Агентлотто.com раскроет все секреты игры в Американские лотереи. Рассчитываем шансы выпадения призовой комбинации.

(LottoAgema, 2018.08.21 03:41)

Как сорвать миллиард в одночасье без особого труда - секреты выигрыша.
Рассчитываем реальную вероятность выигрыша джекпота в Российские и Иностранные лотереи.
Поднимаем вопрос о честности проведения лотерей, в принципе.

Есть ли возможность случайно оказаться победителем в лотерее и разбогатеть за один день?
В статье на сайте мы вычисляем, каковы же шансы сорвать джекпот у людей, решивших принять участие в мировые лотереи, с учётом различных лотерейных правил.

Но не забывайте, что [url=http://www.agentlotto1.com/]джекпот в мировых лотереях[/url], где выпадают дополнительные шары, значительно превосходят российские.
В заключение, хочется отметить очень любопытный нюанс:
в подавляющем большинстве случаев один купленный билет (с одним игровым полем) не станет выигрышным, в нём не совпадут все цифры.
Играя в лотереи с бОльшим количеством игровых полей в билете, Вы тем самым увеличиваете вероятность выигрыша джекпота, второго приза, и более мелких призов.
Однако, не подумайте, что хотя бы на один из участвующих лотерейных билетов не упадёт крупная сумма денег выигрыша, джекпота.
Здесь должен быть упомянут знаменитый «Парадокс лотереи».
Видимо, в азартных играх всё зависит не только от математических формул, но и от удачи игрока!

Дизайн ремонт квартир фото

(Normantiz, 2018.08.19 16:55)

Очевидно, почти все согласятся с этим, что ремонт квартиры – это сегодня весьма хлопотная и дорогостоящая затея, какая почти всегда отнимает кучу сил и своего времени. Только на самом деле все вовсе не так жутко, и многие обслуживающие работы сегодня можно выполнить очень быстро и без лишних экономических расходов. В блоге сегодня можно выяснить об таком, как сможете сами исполнить разные строительные и профилактические работы по дому, и тогда вы удостоверитесь в этом, что это в целом воистину далеко не так уж трудно и затратно, как сможет показаться со стороны.

Подробнее:
<a href=http://meshka.ru/dveri/1970-kak-vybrat-stalnye-dveri.html>ремонт квартир фото дизайн</a>

fff

(AaronPab, 2018.08.18 03:44)

Дизайн и ремонт квартир

(Normantiz, 2018.08.13 10:19)

Наверное, почти все согласятся с тем, что ремонтные работы – это очень хлопотная и дорогостоящая задумка, какая чаще всего отымает громаду ваших сил и свободного времени. Но на самом деле это отнюдь не так страшно, и многие обслуживающие работы сможете исполнить очень на высокой скорости и без лишних экономических издержек. В данном блоге позволительно понять об этом, каким образом сможете своими руками выполнить самые разные отделочные и обслуживающие работы по дому, и вы убедитесь в том, что подобное фактически вовсе не так уж сложно и расходно, как сможет показаться со стороны.

Подробнее:
<a href=http://meshka.ru/poly/1462-gidroizoljacija-cementnogo-pola-svoimi-rukami.html>ремонт и отделка квартир</a>

Аренда жилья в Гурзуфе

(Yaltahelp, 2018.08.09 19:53)

Сдаю квартиру ,дом ,гостиницу ,котедж в Гурзуфе посуточно и на долгий срок yaltahelp.ru

Tube Planet

(lorrulagabs, 2018.08.06 15:22)

Try [url=http://norwayescortzone.com/go.php?to=http%3A%2F%2Ftubepla.net]ahyq431i[/url] hd source.

Large source of good [url=http://tubepla.net/]videos[/url].

Why don't you try it right now? It's very good.

производители очистных сооружений

(TVPGeopsy, 2018.07.24 10:02)

Завод емкостного оборудования ТВП производит резервуары для очистных сооружений на собственной индустриальной базе в Страны. Ёмкости для очистительных сооружений, предлагаемые нашей фирмой, могут решить задачи содержания запасов воды и очистке стоков от загрязнений.
Наш завод ТВП производит ёмкостное оборудование по индивидуальным проектам, также мы производим емкостные резервуары и оборудования по заводским стандартам.

В наличие есть емкости прямоугольные которые вы можете заказать.

Очистные сооружения от ТВП это надёжное оборудование, которое производится в г.Самара и поставляется в города страны.
Наша фирма не только создает оборудование на заводе, но и устанавливаем, обслуживаем, и проводим нужную эксплуатацию очистное оборудование.
Цена на прямоугольные емкости всегда исключительно зависит от объёма и других особенностей которые вам потребуются

производственные очистные сооружения - [url=https://tvpmos.ru/]мощность очистных сооружений[/url]

Новости политики Украина Россия

(Kennethker, 2018.07.24 08:50)

Привет всем участникам форума! Класный у вас сайт!
Нашёл интересное в сети: http://inosmip.ru/news/26669-donbass-operativnaya-lenta-voennyh-sobytiy-23062017.html [b] Донбасс. Оперативная лента военных событий 23.06.2017 [/b]
[url=http://inosmip.ru/news/7289-unichtozhenyy-ukrainskiy-blok-post-mezhdu-shahterskom-i-torezom.html] Уничтоженый украинский блок-пост, между Шахтёрском и Торезом [/url]
http://inosmip.ru/news/10175-smi-v-rossii-poyavitsya-gosstruktura-v-kotoroy-budut-rabotat-invalidy.html
Ещё много всего по теме нашел тут: [b] ванга война в украине 2014 [/b] http://inosmip.ru/

Ladies Dating

(AngelesBestpoulk, 2018.07.24 04:09)

Hi! We are friends, looking for interesting and fun guys to meet, enjoy your time and have fun sex. We can be found on the website by clicking on our photo.
[url=http://sexfreefoto.com][img]http://sexfreefoto.com/images/6.jpg[/img][/url]
We love you boys!!!Sex Dating Promenade
Sex Dating Great
Dating Sex Free Number
Free Sex Dating Photos
Sex Dating 30

Test, just a test

(Karinagaw, 2018.07.22 20:23)

Hello. And Bye.

Каменщики в Санкт-Петербурге

(AndrejPoirm, 2018.07.12 19:43)

Наша бригада каменщиков http://dom-ssv.narod.ru вот уже много лет успешно занимается строительством как коттеджных, так общественных зданий. Стоимость предоставляемых нами услуг приятно низкая, а качество работы неизменно высокое. У Вас есть отличный шанс заказать строительство объекта под ключ в Санкт-Петербурге быстро и недорого. Посетите наш сайт и узнайте больше о расценках, предложениях и условиях.
[url=http://dom-ssv.narod.ru][img]https://c.radikal.ru/c14/1806/73/e5b3b2e2a017.jpg[/img][/url]

Sexy blonde girl dancing or Kbps winmedia russian ballads 64

(Jordanetully, 2018.06.24 07:28)

Free group sex galleries

Public restroom has a hidden camera inside. La chica es una rubia provocativa con un cuerpo lleno de curvas y carnes donde agarrar. Roma Ass Shake Cam Porn.
[url=http://selunair.eu/other/female-asian-fuck-buddies-186.html]Female asian fuck buddies[/url]

My dad s huge cock

A porn star is born. East Indian Bollywood Actress Shower Sex Scene Part. Free Hd Porn 57.
[url=http://spressible.xyz/teen/topic-33.html]1206 self fisting blond teen[/url]

I do not want sex after giving birth

Hairy desi pornstar Tina show off her eager furpie and cram it with a big fat knob. Masturbate Viet Girl, Big Boobs And Hairy. Join Date Oct 2014 Posts 12.
[url=http://sheetmusicdigitalworld.com/teen/topic-951.html]Brunette facialized teeny sucks[/url]

Advice to get pregnant

Holy cow, good lord, sweet mama I would love to date her. A Complete List of Anime Genres With Explanations. Movie Showing Horny Girls.
[url=http://fashirtier.xyz/hairy/16-russian-hairy-teens.html]16 russian hairy teens[/url]

Russian girls 44 responses

Young hentai girl gets her. Paris Porn Tube 17. Had some older women I enjoyed for years.
[url=http://beauctual.xyz/bigtits/80-free-adult-women-big-breasts.html]Free adult women big breasts[/url]

Bootylicious and free gallery

Susan wore a black skirt, shirt, depicting a star, lab coat, while Mary wore shirt baggy blue jeans and sneakers with her trademark moon-shirt and lab coat. Sniffing Mature Feet 3. Apr 15 View Gallery Spring Thomas teen interracial suck.
[url=http://loverative.xyz/bondage/bdsm-bondage-movies-films-videos-149.html]Bdsm bondage movies films videos[/url]

Andy dick show tom green

Monster gay cock is too much. Amwf Ashli Orion Interracial With Asian Guy. Innocent Girl Fucked By Massage Therapist Sexteenworld.
[url=http://anneck.xyz/amateur/pics-real-amateur-teen-this.html]Pics real amateur teen this[/url]

cialis online 476 mg

(Normanamuth, 2018.06.22 05:53)

Hi! [url=http://cialissmx.com/#buy-cialis-pills-online]buy tadalafil[/url] beneficial web site.